HNR 小童跑步興趣培訓班 九龍仔公園 2020.7-8月

跑步有益身心,對大人好,對小朋友都好! HNR 7月推出「小童跑步興趣培訓班」,透過定期訓練提升小朋友體能之外,磨煉個人毅力、決心、紀律以及團隊精神。

參加者出席6堂或上,可獲出席證書。

HNR 小童跑步興趣培訓班 九龍仔

日期: (星期三, 共8堂)

  • 7月8、15、22、29日
  • 8月5、12、19、26日

時間: 18:00 – 19:00
人數: 7人 (導師比例1:7)
地點: 九龍仔公園

對象

  • 6-9歲小朋友
  • 喜愛室外活動
  • 毋須對跑步有認識
  • 對跑步有興趣
  • 能夠應付輕量運動

費用

$960 (正價) / $768 (HNR會員) 八堂

導師 徐匯宗

  • 跑遊》作者
  • 美國一級田徑教練
  • 香港高等教育科技學院 THEi 運動教練學 學士學位
  • 中國香港體適能總會 體適能基礎證書
  • 美國國家健美及體適能學院 運動按摩課程 證書
  • 美國國家健美及體適能學院 伸展教練
  • ROC街跑少年教練

課堂內容 (每課60分鐘)

  • 15分鐘: 熱身及基礎運動
  • 20分鐘: 遊戲、協調、跑步技巧運動
  • 15分鐘: 跑步應用訓練
  • 10分鐘: 伸展運動

報名

經已截止