fbpx

HNR 小組訓練 | 技術調整、跑姿改善

有問題,想解決,又或者想人少少重點改善技術 ,可以搵我哋加鐘補課! HNR 小組訓練班,可以自訂時間、地點,同幾位朋友一齊改良一齊進步,重點訓練可包括 (但不限於):

改善跑姿 由頭到腳 改善擺手 重心轉移
個人節奏 步頻步距掌握 騰空技巧 抬摺蹬技術

HNR 小組訓練

時間: 自訂
地點: 自訂
形式: 小組訓練
人數:  2-4人
長度: 每課75-90分鐘

參考費用

  • 2人小組 $600 會員 / $700 非會員
  • 3人小組 $700 會員 / $800 非會員
  • 4人小組 $800 會員/ $900 非會員

如有興趣,可直接PM聯絡或填寫以下表格:

報名表: https://jotform.com/210381503505444