fbpx

#TalkGear Hoka Tor Ultra Low 打破越野跑鞋形象 百搭行街Look

HOKA,有玩山嘅,第一印象好大舊,不過就好舒服.要數嘅,一定就係速度山羊 (SpeedGoat) 或者係麥花田 (Mafate) 呢2個大路跑山鞋型號;無玩山嘅,你應該唔會知道HOKA係咩牌子,除非你係一個潮人。

最近,你可以發現係旺角嘅潮鞋鋪開始見到 HOKA 嘅蹤影,全因為呢對 Hoka Tor Ultra Low 榮升到潮鞋榜嘅其中一位。高峰時期,呢對價值 200USD 嘅跑山鞋 (約1600HKD) 炒至接近3000HKD (黑色),更出現過一鞋難求。

介紹返,Hoka Tor Ultra Low 呢對鞋同一般跑山鞋都近似,仍然保留 HOKA 特色: 厚底、闊鞋頭、Vibram Megagrip 鞋底。

山鞋 Vs 潮鞋

厚底: 適用於長距離比賽,50公里過後都無燒腳感覺 / 適用於成日出街嘅潮人,行十幾廿個鐘鞋都無咁攰。另外仲可以幫你額外增高幾cm

闊鞋頭: 尖鞋頭都會較闊的反應該快,望落無咁笨重,但係腳掌嘅闊或厚肉通常都會著得好辛苦,呢對鞋嘅鞋頭比正常闊較闊,絕對適合闊腳掌跑手 / 潮鞋越黎越大舊已經越黎越普遍,其中一個原因係可以顯腳瘦。

Vibram Megagrip 鞋底: 山界認可防冼鞋底,問十個有九個都會愛上,任何類型山路都能夠完美駕馭,上山輕鬆,落山穩陣 (The North Face 係2019年推出一系列全新跑山鞋款 Flight Trinity,曾經都被佢討好嘅外型吸引,同埋腳感反應真係快左。但最後著過唔夠10次,因為佢冼到仆_嘅特點,最終轉會到 HOKA / Vibram Megagrip 對於潮人著出街黎講,應該都起到十分大程度的防冼效果,一定有用過買 Supreme 舊磚同埋 Off-White 條索帶….

總括而言,呢對鞋係各方面都十分之優勝,無論舒適程度、配搭款式、再加上本身外型十分討好,絕對係潮鞋入手之選。但如果你問我會唔會著呢對 Hoka Tor Ultra Low 去跑山,我會100%答你肯定唔會。

免責聲明

買鞋涉及風險,買鞋價格有時會大幅波動,價格可升亦可跌,更可變得毫無價值。炒鞋未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失,往績數字並非未來表現的指標。買鞋前應先閱讀有關產品的附帶條件、女朋友及老婆的風險聲明, 並應就本身的風險、感情狀況及需要詳細考慮並考慮決定呢對鞋是否切合自己特定的需要。若有需要更應諮詢HNR及Fitz之開箱實測意見,方可作出有關投資決定。