fbpx

HNR 10公里入門跑步班 | 港島銅鑼灣 星期六早上班

港島銅鑼灣 星期六早上班 10公里跑步班
逢星期六 9:00-10:30

下次開班日期: 2024年6月8日

其他地區課堂

課堂簡介

跑步要PB,指嘅係 Pacer 同 Buddy。HNR團隊同大家Fun Run之餘,仲加入間歇跑 (Interval)、變速跑 (Fartlek)、節奏跑(Tempo) 等訓練元素,Run and sweat with US!

訓練內容

*按場地及天氣情況等調整

 • 2.4km測試 (新學員) / Fartlek 變速跑 (舊學員)
 • Interval 間歇跑
 • Circuit Training 體能訓練
 • Tempo Run 節奏跑
 • 技術訓練 + 衝刺課
 • Street Run 街跑
 • 團隊訓練 (競技遊戲)
 • 2.4km測試 (新學員) /5km測試 (舊學員)

對象

 1. 剛剛開始跑步,對長跑有興趣,或;
 2. 未曾參加過10公里比賽的跑步愛好者,或;
 3. 10公里時間介乎60-90分鐘。

訓練目標

 1. 以一個輕鬆的速度追到巴士 : )
 2. 於2個月能夠由0公里至完成10公里
 3. 10公里時間推進至60分鐘內

透過「實體課堂」、「自修練習」配合「貼身跟進」,持續幫你提升表現。針對距離、時間、技術三大範疇,教練與參加者溝通後制定可行計劃,令你一步步達成目標!

參加條件

 • 必須完成最少一期10公里入門訓練班 (報名前請先與教練溝通)
 • 掌握基本動態、跑步技巧
 • 獲教練推薦

課程安排

一期8星期,每星期:

 • 1 x 實體課堂+ 1 x 自修課
 • 訓練日誌跟進 + 制定個人目標

訓練目標

個人化 program、針對性訓練以達成:

1. 距離進步,或;
2. 時間進步,或;
3. 技術進步。

2024.6-7月 課程資料

訓練周期
8堂為一期 (逢星期六)
時間 早上9:00至10:30
地點
由於小西灣運動場維修中,上課地點暫改為跑馬地遊樂場
日期 8 、15、22、29/6
6、13、20、27/7
費用 會員 $480 | 非會員 $600
成為HNR會員
持續進修課程 曾參加一期人士可報名 HNR 持續進修跑步課程,詳情請向教練查詢

* 若上期課堂因天雨關係順延,新一期之開課日期將可能作相應調整,敬請留意

報名